"כי ביום הזה יכפר עליכם בזכות הצדיק" Jueves, Septiembre 16, 2010