ספרים של הצדיק רבי דוד חנניה פינטו שליט"א להורדה

Magazine Hevrat Pinto No 27 Magazine Hevrat Pinto No 27 Otsrot David
ספר פחד דוד על דברים ספר פחד דוד על במדבר ספר פחד דוד על ויקרא ספר פחד דוד על שמות ספר פחד דוד על בראשית
Magazine Hevrat Pinto No 27 Otsrot David Otsrot David
ספר אנשי אמונה על קורות משפחת פינטו הקדושה ספר אוצרות דוד על הש"ס ספר אוצרות דוד על התורה במסילה נעלה חלק א במסילה נעלה חלק ב